മുഖസ്തുതി പറയുകയാണെന്ന് കരുതരുത്.. നിനക്ക് നന്നായി പറ്റുന്നത് കുറ്റം പറച്ചിലാ. ആ ലൈനില്‍ തന്നെ പിടിയ്ക്ക്. ആദ്യം ആട് ജീവിതത്തെ അലക്കി വെടിപ്പാക്ക്. “പ്രവാസജീവിതം വിജയകരമായി കച്ചവടം ചെയ്ത കഥാകാരന്‍ അഥവാ എഴുത്തുകാരന്റെ സംഭാവനകള്‍ക്കായി പുസ്തകം ആദ്യന്തം മേ മേ കരയുന്നു”. എഴുതിക്കോ, സംഗതി എറിക്കുമെന്നത് മൂന്നരത്തരം! അല്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പഴത്തെ സെന്‍സേഷന്‍ ടിഡിയുടെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിക്കണം. …

രക്തത്തിന് ദുര്‍ഗന്ധം Read more »