ഭാഗം 1 – കാഴ്ച്ച എങ്ങും മഞ്ഞിന്റെ പുക.. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് പതിവില്ലാതെ വീശിയ കാറ്റില്‍ മഞ്ഞിന്റെ തിരശ്ശീല അലിഞ്ഞ് തീര്‍ന്നതും കാഴ്ചകള്‍ തെളിഞ്ഞുവന്നു. ഓട്ട് വീടിന്റെ വരാന്തയിലിരുന്ന്  പെണ്ണുങ്ങള്‍ വര്‍ത്തമാനം പറയുന്നു. അമ്മുവും അമ്മയും കുഞ്ഞമ്മമാരുമൊക്കെയുണ്ട്. മുറ്റത്ത് കുട്ടികള്‍ ഓടിക്കളിക്കുന്നു. അമ്മുവിന്റെ കുഞ്ഞ്, അവള്‍ കൊച്ചല്ലേ, കളിക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്ന് മാറി ഒരു കല്ലന്‍ തുമ്പിയുടെ …

അമ്മു എന്ത് പറയും! Read more »