രാത്രി വൈകിയിട്ടും കിച്ചുവിനുറങ്ങാന്‍ സാധിച്ചില്ല. മുറ്റത്തെ മേളത്തിന്റെ ശബ്ദം കാത് തുളച്ച് കയറുന്നു. അച്ഛന്‍ അവധിക്കു വന്നതില്‍ പിന്നെ മിക്കവാറും ആഘോഷമാണ്. കൂട്ടിന് അമ്മയുടെ അനിയന്മാരും. ഇന്ന് നാണുവേട്ടനുമുണ്ട്. നല്ല പൊക്കവും വണ്ണവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും നാണുവേട്ടന്‍ പാവമാണ്. ശരീരത്തിന്റ അത്ര വളര്‍ച്ച മനസ്സിനില്ലെന്നു തോന്നും. ആരോടും വഴക്കടിക്കില്ല. എന്തു പറഞ്ഞാലും ചിരിച്ചോണ്ടു നില്ക്കും. വീട് കുറച്ച് അകലെയാണ്. …

കഥ കഥ കാഞ്ഞിരമേ.. Read more »