ഗൌരീ.. ആ ജനാല തുറന്നു എന്തു കാണുവാ? തുറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. വീടുമൊത്തം ഇനി പൊടി നിറയും. ഇതുപോലെ അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി.. ഭാര്യ മകളോടു കയര്‍ക്കുന്നു.. ഇതിന് തുടര്‍ച്ച മിക്കവാറും എന്നോടായിരിക്കും. ആഹാ.. ഇതു കണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുവാണോ. ആ ജനാല എന്തിനാണ് അടച്ചിട്ടതെന്ന് അറിയില്ലേ? അവള്‍ അതു തുറക്കുമ്പോള്‍ ഒന്നു വിലക്കിയാലെന്താ? വീടു വൃത്തിയാക്കി …

ഗൌരിയും മുതിര്‍ന്നവരും Read more »