കോണ്‍വെന്റിന്റെ കൂറ്റന്‍ മതില്‍ക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് പടര്‍ന്ന് നിന്നിരുന്ന വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിലൂടെയാണ് അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ഉരഗങ്ങള്‍ ഇഴഞ്ഞ് കയറിയത്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ തമ്പുരാന്റെ വലിയ പറ്റ് പുസ്തകത്തില്‍ അതിന് മുമ്പ് അവള്‍ പാമ്പുകളെ കിനാവ് കണ്ടതായി എഴുതിയിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ അവ നിഴല് പോലെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും. അമ്മയുടെ വയറ്റില്‍ അവള്‍ ഉരുവായ കാലം മുതലാണ് തുടക്കം. കടലില്‍ …

സര്‍പ്പപാപങ്ങള്‍ Read more »